Fler vingårdar att besöka utanför Skåne:
(samtliga med möjlighet till vinprovning och visning av vingården)
 

  • Blekinge: Stora Boråkra - Karlskrona http://www.storaborakra.se/
  • Gotland: Gute Vingård - Havdhem http://gutevingard.se/Gotland:
  • Halland:Ästad Vingård -Tvååker http://astadvingard.se/ 
  • Öland: Wannborga Bränneri & Vingård http://wannborga.nu/